GDPR

Colvås Trä skyddar dina personuppgifter helt enligt EU:s nya personuppgiftslag GDPR
(General Data Protection Regular) som började gälla 25 maj 2018.

Vill du veta dina uppgifter som finns registrerade så kontakta Colvås Trä.  info@colvastra.se

Mer om GDPR kan ni läsa på:

https:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/